W lubelskich wsiach dostają drewno za darmo. Tak zarządził… car Aleksander II

Posted on

W praktyce realizacja zalecenia cara Aleksandra wygląda w ten sposób, że mieszkańcy czterech wsi w woj. lubelskim otrzymują nieodpłatnie blisko 130 metrów sześciennych drewna na rok – przekazała reporterka Polsat News Aleksandra Dunajska-Minkiewicz.

 

Wszystko to z powodu decyzji sprzed 160 lat, wydanej przez władcę Rosji. Podczas powstania styczniowego car Aleksander II Romanow uwłaszczył chłopów, aby zniechęcić ich do udziału w walkach.

Prawo obowiązuje władze dostarczyć drewno dla około 230 osób

Mieszkańcy dostali na własność ziemię, zwierzęta, a także serwituty. Były to uprawnienia do korzystania z lasów i łąk dworskich. W niektórych miejscach takie prawo wciąż działa. Jednak obowiązuje tylko tych, których rodziny mieszkały w tych miejscowościach od dawna. 

 

Na liście, która zawiera osoby otrzymujące serwituty, znajduje się około 230 osób ze wsi Gromada, Edwardów, Wola Mała, Wola Duża i dawnej wsi Rożnówka Stawy (dziś znajduje się ona w granicach Biłgoraja).

 

ZOBACZ: Drewno z lasów dla lokalnych mieszkańców. Nowe wytyczne Lasów Państwowych

 

Mieszkańcy otrzymują łącznie 129,3 m sześciennych drewna na rok. Na jedną osobę przypada 0,5 m sześciennego drewna. Mieszkańcy dostają drewno użytkowe wielkowymiarowe, z którego można wyciąć deski z przeznaczeniem na cele budowlane.

 

Jedynymi kosztami, jakie ponoszą objęci przywilejem, jest niewielka opłata za przygotowanie drewna, czyli koszty pozyskania i zrywki (około 50 złotych za dwa metry sześcienne surowca).

 

– Każdy sobie wybiera jakie chce drewno – powiedziała mieszkanka wsi Woli. Dodała, że można z surowca wyciąć deski na budowę albo przeznaczyć na opał. – Do własnego lasu trzeba pójść, ściąć i obrobić, a w sierwitucie wszystko jest już gotowe – wyjaśniła kobieta.

W Polsce obowiązuje jeszcze starsze prawo

W latach 30. dwudziestego wieku planowano zamienić te przywileje w działki leśne, ale przeszkodziła w tym wojna. Serwituty wróciły w latach 90., gdyż władza komunistyczna nie realizowała tego prawa. 

 

Do tej pory ludzie deklarowali odbiór drewna budowlanego. Teraz, z powodu wysokich cen surowców energetycznych, mieszkańcy przyznają, że będą przeznaczali materiał także na opał. W nadleśnictwie metr sześcienny drewna liściastego kosztuje 170 zł, zaś za iglaste należy zapłacić 140 zł.

 

WIDEO – Drewno od cara Aleksandra II. Niektórzy wciąż je dostają

 

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo…

 

W Polsce jest jeszcze starsze prawo, które wciąż obowiązuje. Mieszkańcy Wąchocka otrzymali przywilej królewski, na mocy którego mogą pozyskiwać drewno z lasu.

 

Chodzi o serwitut nadany przez króla Kazimierza Jagiellończyka w 1454 roku. 

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo…

mbl/Polsat News

Czytaj więcej

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Tiktok Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services.