Nieuwe schatting: het blijft erg onzeker of we de klimaatdoelen van 2030 halen

Posted on

Het is nog zeer onzeker of het kabinet op koers ligt om de klimaatdoelen van 2030 te halen. Grote onderdelen van het klimaatbeleid zijn voor het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) nog niet concreet genoeg om mee te nemen in de ramingen van de broeikasgasuitstoot.

Uit de nieuwste berekening van het PBL blijkt dat de CO2-uitstoot in 2030 met 39 tot 50 procent zal zijn gedaald ten opzichte van 1990. Dat is een iets betere score dan vorig jaar, toen nog een daling van 38 tot 48 procent werd voorspeld. Het klimaatdoel voor 2030 is een uitstootdaling van 55 tot 60 procent.

Maar veel van het klimaatbeleid van de coalitie zit nog niet in de cijfers die het PBL op Prinsjesdag publiceert. Het planbureau kijkt alleen naar plannen die afgelopen lente al in de wet stonden of duidelijk waren uitgewerkt. De meeste voorstellen uit het regeerakkoord waren toen nog niet zo ver.

Het gaat dan om bijvoorbeeld miljardeninvesteringen in groene waterstof en andere duurzame energie, het verplichten van de (hybride) warmtepomp en het uitkopen van veehouderijen vanwege de stikstofuitstoot. Op 1 november komt het PBL met een eerste doorrekening waarin de effecten van die plannen wel zijn meegenomen, al zullen ook daar nog grote onzekerheden in zitten.

Sowieso waarschuwt het PBL dat de “snel veranderende maatschappelijke context” het moeilijk maakt om te voorspellen hoe snel de uitstoot van broeikasgassen zal dalen. Het herstel na de coronacrisis, de energiecrisis, de stikstofcrisis en de krapte op de arbeidsmarkt maken het allemaal lastiger om te berekenen hoe snel Nederland kan verduurzamen.

‘Geef meer duidelijkheid’

Behalve het PBL vindt ook de Raad van State het klimaatbeleid van de coalitie nog niet duidelijk genoeg. “Het kabinet toont grote ambitie, maar geeft te weinig inzicht in wat er op korte termijn en op lange termijn concreet gaat gebeuren”, schrijft de belangrijkste adviseur van de regering in zijn jaarlijkse advies over de klimaatmaatregelen.

Het kabinet moet die maatregelen niet alleen verder uitwerken, maar ook duidelijk maken welke voorrang krijgen. Daarnaast adviseert de Raad van State om de minister voor Klimaat en Energie een nog belangrijkere rol te geven bij het opstellen van klimaatbeleid op alle ministeries.

Energiebesparing door hoge prijzen

Hoewel veel kabinetsbeleid nog moet worden uitgewerkt, zorgt de stijging van de energieprijs al wel voor verduurzaming. Consumenten en bedrijven verbruiken minder energie en investeren in vergroening. Dat verklaart voor een deel waarom het PBL een iets sterkere daling van de uitstoot voorspelt dan vorig jaar.

Dit jaar is al te zien dat huishoudens en de industrie veel minder gas verbruiken, waardoor het zogeheten Urgenda-doel wordt gehaald. De grote vraag is hoeveel van die energiebesparing permanent is. Dat zal (mede) bepalen hoe zwaar de klimaatopdracht van het kabinet de komende jaren nog wordt.

De Raad van State roept het kabinet op juist nu energiebesparing en andere klimaatmaatregelen te versnellen. De crisis kan de energietransitie “flink versnellen”, aldus de adviseurs.

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services