Experts fileren oplossing kabinet voor opvangcrisis: ‘Elke rechter wijst dit af’

Posted on

Het kabinet presenteerde vrijdag een pakket met maatregelen dat de situatie in de opvangcrisis moeten oplossen. Maar experts stellen onomwonden dat een belangrijk deel van de plannen juridisch niet houdbaar is: “Dit hele plan is voor de bühne. Een asielstop kán helemaal niet. Elke rechter zal dit naar de prullenbak verwijzen.”

De coalitie van VVD, D66, ChristenUnie en CDA wil vanwege de opvangcrisis gezinshereniging van asielzoekers tijdelijk beperken. Het is straks lastiger voor asielzoekers om hun familieleden achterna te reizen naar Nederland. De maatregel, die geldt tot en met 2023, volgt op een opeenstapeling van wantoestanden in de asielopvang in Nederland, met name in Ter Apel.

“Het recht op gezinshereniging voor vluchtelingen is een fundamenteel onderdeel van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens”, stelt universitair hoofddocent politicologie Saskia Bonjour van de Universiteit van Amsterdam.

Bonjour is gespecialiseerd in migratiebeleid. “De gedachte achter die regel is dat gezinnen niet kunnen worden herenigd in het land van herkomst – dat is de reden dat ze zijn gevlucht.”

‘Gezinshereniging is een breedgedragen norm’

Nederland heeft dit verdrag in Europees verband ook ondertekend. “Uit dat verdrag stappen zou in de praktijk betekenen dat Nederland uit de Europese Unie zou moeten stappen”, schetst Bonjour. “Het verdrag is opgesteld omdat het hier gaat om een breedgedragen norm: gezinnen horen bij elkaar te blijven. Dat draagvlak is er in Europa gelukkig nog steeds.”

De universitair docent politicologie snapt niet waarom het kabinet met deze maatregel op de proppen komt als iedere jurist in het ministerie moet weten hoe onhoudbaar deze constructie is. “Elke rechter zal dit plan, als het een zaak wordt, naar de prullenbak verwijzen”, voorspelt Bonjour.

“Maar dat soort procedures neemt wel veel tijd in beslag. Dan ben je zo een jaar verder. Misschien is dat de tactiek van het kabinet: traineren en tijd winnen. Maar met behoorlijk bestuur heeft dit niets te maken.”

‘Kabinet komt met trucjes in plaats van oplossingen’

Wil Eikelboom is voorzitter van de Vereniging Asieladvocaten en -Juristen Nederland (VAJN). “Het kabinet kiest weer voor creatieve trucjes in plaats van structurele, duurzame oplossingen”, verzucht hij. “En het kabinet gaat voorbij aan het feit dat deze bottleneck in Ter Apel is ontstaan door tien jaar slecht beleid. Het is onjuist en disproportioneel om de asielzoekers daar weer de dupe van te laten zijn.”

Het plan dat er nu ligt om gezinshereniging in theorie te vertragen, verandert niets aan de druk die nu op de instroom en de opvanglocaties ligt. “Integendeel: de procedure voor de statushouders duurt alleen maar langer”, legt Eikelboom uit. “Dat betekent dus dat deze mensen langer in azc’s moeten blijven. Om nog maar te zwijgen over de psychologische problemen en onzekerheid waar je ze mee opzadelt.”

Europa eist dat procedure snel wordt voltooid

Het frustreren van gezinshereniging van statushouders is in niemands belang, voegt universitair docent Bonjour daaraan toe. “De Europese richtlijnen schrijven voor dat áls iemand een status heeft gekregen, de procedure dan zo snel mogelijk moet worden afgehandeld”, zegt ze.

“Uit elk onderzoek blijkt ook hoe slecht het voor kinderen is om gezinshereniging uit te stellen. Bovendien is het in het belang van het land dat de vluchtelingen opvangt om deze mensen zo snel mogelijk te laten integreren.”

Het klopt dat een aantal landen, zoals Denemarken, Duitsland, Oostenrijk en Zweden, in de ‘vluchtelingencrisis’ in 2015 gezinshereniging ook een tijdje heeft opgeschort. “Maar in die landen kennen ze nog twee soorten status die een vluchteling kan krijgen”, legt Bonjour uit.

“Die tweede variant, de zogenoemde subsidiaire bescherming, biedt in theorie inderdaad die ruimte. Maar die variant kennen we in Nederland niet meer sinds 2000. Die is wettelijk geschrapt om eindeloze protestprocedures na het afwijzen van de ene status te voorkomen.”

‘Duizenden mensen zijn nu in paniek over gezin’

Ook Eikelboom benadrukt dat de plannen van het kabinet om de gezinshereniging op te schorten voor geen enkele rechter stand zullen houden. “Dit hele plan is voor de bühne, om een signaal af te geven naar de rechtse kiezers dat er alles aan gedaan wordt om de asielstroom in te dammen”, analyseert de advocaat. “Er wordt gesproken over een asielstop, terwijl dat onhaalbaar is door alle verdragen die Nederland heeft getekend. En er wordt op geen enkele manier rekening gehouden met de rechten en de gevoelens van vluchtelingen.”

De voorzitter van de VAJN voorspelt dat deze onduidelijke regels – het kabinet heeft nog weinig details gegeven – vooral weer tot een golf van paniek en onzekerheid leiden onder statushouders die nu op hun gezin wachten. “Deze nieuwe hobbel kan mogelijk een jaar extra vertraging betekenen”, rekent Eikelboom voor.

“Het gaat om duizenden mensen die hun gezin zeker een jaar langer niet zien, terwijl die gezinsleden zich vaak in een gevaarlijke en onzekere situatie bevinden in het land van herkomst. Om nog maar te zwijgen over de extra belasting van de gerechtelijke macht waar deze wassen neus voor gaat zorgen.”

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services