Aantal meisjes met mentale problemen flink toegenomen

Posted on

Nederlandse meisjes hebben de afgelopen jaren te maken gekregen met een “ongekende daling in mentale gezondheid”. Dat concluderen onderzoekers in een rapport dat ze woensdag aanbieden aan koningin Máxima.

In het voortgezet onderwijs groeide het percentage meisjes met emotionele problemen tussen 2017 en 2021 van 28 naar 43 procent, melden de onderzoekers. Onder meisjes uit groep acht ging dat percentage ook al omhoog, van 14 naar 33 procent.

De cijfers staan in het onderzoeksrapport Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). Dat onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau.

De achteruitgang van de mentale gezondheid hangt volgens het onderzoek waarschijnlijk samen met de coronacrisis. Ook onder jongens ging de mentale gezondheid erop achteruit, maar dat staat volgens de onderzoekers niet in verhouding met de ontwikkelingen bij meisjes.

“Het is absoluut zorgwekkend”, zegt onderzoeker Gonneke Stevens tegen NRC. “Meisjes scoren hoger op álle indicatoren die wij meten. Ze piekeren meer, voelen zich vaker angstig en ongelukkig. We zien ook een toename in het aantal meisjes met psychosomatische klachten die kunnen ontstaan door stress, zoals hoofdpijn en buikpijn.”

Ook prestatiedruk zorgt voor meer problemen

De onderzoekers zien dat ook de druk om te presteren voor meer mentale problemen zorgt. “In 2001 meldde 16 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs nogal veel druk te ervaren door schoolwerk, in 2021 is dit opgelopen tot 45 procent. Ook hier zien we voor meisjes een ongunstigere ontwikkeling dan voor jongens”, valt te lezen in het rapport.

Dat corona onder controle lijkt, wil volgens de onderzoekers niet zeggen dat alle emotionele problemen snel weer minder worden. “De druk om te presteren, om een zo hoog mogelijk diploma te halen, zit diep in onze maatschappij verankerd”, benadrukt Stevens.

“Er lijkt een stigma te rusten op het vmbo en op beroepsopleidingen. Dáár moeten we een maatschappelijke discussie over gaan voeren.” Volgens haar moet het voor scholieren makkelijker worden gemaakt om in een eigen tempo te leren en over te stappen naar een ander schooltype.

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services